Montag, 16. Mai 2016

Unterwelt - Bydgoszcz 0


Damit habe ich mich die letzten Wochen auf Hooge beschäftigt - nebst Wolkengucken, Sonnenauf- und -untergang gucken, Tide kommen und gehen gucken, Ringelgänse auf- und abfliegen gucken, sowie selber und allein schwimmen, die Hallig umrunden und jeden Morgen meinen fleißigen Schülen schreiben und lesen beibringen - es lohnt sich immer, eine zweite Sprache zu lernen:

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
Katedra Kultury Współczesnej
i Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce

zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Przestrzeń w kulturze współczesnej zatytułowanej

Podziemia w kulturze współczesnej,

która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy w dniach:

18-19 maja 2016 roku

Ważnym nurtem współczesnej humanistyki są badania związane z kategoriami miejsca
i przestrzeni (w tym podziemi). Zainteresowaniem literaturoznawców, kulturoznawców
i przedstawicieli innych dyscyplin cieszą się m.in. topografia, geografia, kartografia. Przestrzenne konteksty kultury prowokują do refleksji i podejmowania prób formułowania teorii badawczych w ramach takich dziedzin jak np. geopoetyka, geohistoria, geobiografistyka czy geokulturologia. Skoncentrowanie problematyki konferencji wokół szeroko rozumianych podziemi pozwala na uwzględnienie różnorodnych tekstów kultury (np. literatura, spektakl teatralny, film, fotografia, komiks, gry komputerowe) oraz ich bogatych kontekstów, które są związane z aktywnością człowieka i tworzoną przez niego kulturą. W
ieloznaczny temat konferencji pragniemy uczynić inspiracją dla reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych i odmiennych perspektyw badawczych: filologów, filmoznawców, teatrologów, kulturoznawców, historyków sztuki, medioznawców, antropologów, psychologów, historyków, socjologów, religioznawców, filozofów i politologów. Zapraszamy do dyskusji wszystkich, którzy w swoich naukowych badaniach spotkają się z problematyką szeroko pojętych podziemi.
Proponowany krąg tematycznych wystąpień to:
 • ujęcia kategorii podziemi w utworach literackich i problematyka przestrzeni podziemnej w teorii literatury
 • specyfika różnych obszarów podziemnych: jamy, lochy, piwnice, katakumby, krypty, groby, kopalnie, tunele, metro 
 • podziemia jako przestrzeń mentalna, psychiczna (psychoanaliza, tajemnica, zapominanie, pamiętanie)
 • czynniki warunkujące schodzenie do podziemia/podziemi
 • egzystencjalne doświadczanie przestrzeni podziemnej
 • podziemia – przestrzeń otwarta czy zamknięta
 • kondycja i aktywność eksploratora przestrzeni podziemnej
 • przestrzeń podziemna w ujęciu performatywnym
 • podziemna labiryntowość
 • podziemie/podziemia polityczne
 • podziemia – miejsce schronienia? (konteksty Zagłady, okupacji)
 • podziemie zbrojne
 • przestrzeń podziemna rodzima czy obca człowiekowi
 • magiczna przestrzeń podziemia
 • przestrzeń podziemna w regionie (nowy regionalizm)
 • podziemne przestrzenie sacrum/profanum
 • przestrzeń podziemi niczyja – czyli czyja?
 • podziemie w cyberprzestrzeni
 • podziemie kryminalne
 • pragmatyka przestrzeni podziemnej
 • podziemia w przestrzeni miejskiej

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen