Montag, 29. Mai 2017

poniedziałek z dopełnieniem

Wczorajsze bis: premiera "Gaude" prowadzone przez samego twórcę, hiszpańskiego kompozytora Octavio Vazquez. Czyli współczesny utwór po barokowym oratorium. Bardzo ciekawe, mityczne, pełno dobrych wiosennych energii. A zapowiadany na 5 minut, czyli krótki jak to bis.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen